+420 777 623 033
Change language
× Webkamera
LKBE
Briefing

Nejste přihlášen

Bez zapnutých cookies se nemůžete přihlásit

PROJEKTY

PublicRadar

Letecká škola F AIR spolupracuje s partnerskou společností CS-SOFT a. s., která se zabývá vývojem vysoce pokročilých certifikovaných ATM (Air Traffic Management) systémů, na rozvoji systému PublicRadar a mobilní služby MobileTracer za účelem jejich využití pro potřeby letecké školy a provozovatele malých letadel GA, primárně v těchto oblastech:

  • automatizace administrace výcvikových letů
  • online sledování polohy letadel
  • záznam letu a jeho vyhodnocení

Cílem vývoje je připravit systém, který zautomatizuje většinu nezbytné administrativy spojené s letem, zvýší efektivitu a kvalitu pilotního výcviku, zefektivní využití letadel, zvýší bezpečnost provozu a v neposlední řadě jeho využití sníží hlukovou zátěž v okolí letišť.

Více informací a aktuální stádium vývoje systému naleznete na webových stránkách Publicradar.cz.

EGNOS Adoption CZ

Letecká škola F AIR společně s GNSS Centre of Excellence, Řízením letového provozu ČR, s. p., DSA a. s. a Aero-taxi OKR a.s. v rámci konsorcia pracuje na projektu EGNOS Adoption CZ, který je podpořen v rámci výzvy EGNOS Adoption in Aviation 2015 vyhlášené Agenturou GSA. Díky tomuto projektu jsou v České republice realizovány unikátní GNSS aktivity – první publikovaný postup Point in Space pro vrtulníky, první publikovaný postup LPV přiblížení na letiště bez radionavigační infrastruktury (Letiště Mnichovo Hradiště), kde bude LPV sloužit jako jediný způsob navigace na přiblížení a přistání, první dva výcvikové simulátory FNPT II certifikované pro PBN/GNSS výcvik a několik letounů a vrtulníků vybavených moderní palubní avionikou schopnou přijímat navigační signál EGNOS a certifikované pro PBN.

Dokončení projektu je plánováno na rok 2018.

Capacity Building for Aviation Stakeholders in Europe and beyond (CaBilAvi)

Projekt CaBilAvi je typem koordinační a podpůrné akce programu HORIZON2020, které byly podpořeny z prostředků EU a slouží jako externí pomoc Evropské GNSS agentuře při šíření povědomí o evropských systémech GNSS.

Projekt CaBilAvi se snaží naplňovat svůj cíl prostřednictvím třech pilířů. První pilíř se zaměřuje zejména na zapracování nových poznatků o GNSS do osnov výcviku pilotů. V projektu jsou řešeny pilotní průkazy pro lety VFR i IFR, pro letouny, vrtulníky, kluzáky a další typy licencí (BPL, AsPL, LAPL(A), LAPL(S)). Letecká škola F AIR zpracovala v rámci svého pracovního balíčku nové výcvikové osnovy zahrnující prvky PBN/GNSS pro IR(A), FI(A)g/IRI(A) a CPL(A) a zároveň byly navrženy úpravy do Nařízení (EU) 1178/2011 Part-FCL a příslušných AMC/GM.

Druhým pilířem byla podpora zavádění postupů využívajících EGNOS pro balkánské státy. Zde byly pořádány workshopy pro zainteresované subjekty, konkrétně z Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory. Prioritou bylo předat nejnovější znalosti o využití EGNOS pro přiblížení na přistání a poskytnout pomoc s implementací pilotních postupů přiblížení na vytipovaná letiště. Byly navrženy postupy pro letiště Tivat, Niš a Mostar. Na letišti Niš (Srbsko) se jedná o přiblížení s minimy LNAV, LNAV/VNAV a LPV s ofsetem 4°, které 100% odpovídá PANS-OPS kritériím. Zajímavější situace je na letišti Mostar (Bosna a Hercegovina), kde bylo připraveno přiblížení s minimy LPV s ofsetem 21°, které je jako speciální LPV, u něhož se provozovatel bude muset prokázat zvláštním schválením. Navrhované přiblížení na letiště Tivat (Černá Hora) je prvním využitím minim LP, což s sebou nese překážky ve schvalování. Práce na těchto přiblíženích ukázala místním organizacím, jak postupovat při využívání EGNOS při přiblížení. Znalosti lze využít při zavadění LPV přiblížení na dalších národních letištích.

Třetím pilířem je diseminace informací o E-GNSS mezi odbornou i laickou veřejnost. Jednalo se primárně o vytváření mezičlánku mezi uživateli a úřady tak, aby bylo možné řešit překážky při šíření využití E-GNSS v letectví. Toho bylo dosahováno pomocí značného množství informačních kanálů, mezi které se řadí účast na výstavách, fórech a konferencích a setkáních leteckých odborníků, kde bylo možné předávat informace a řešit nejasnosti týkající se využití E-GNSS (na MMIG46 Technologickém kongresu, na konferenci LETECTVO 2016, účast na XIV. Ročníku vědecké konference v Žilině, na Safety konferenci 2015, na ITRE Committee Evropského parlamentu, prezentace na EFA Prague 2015 a v neposlední řadě prezentace na leteckém veletrhu AERO 2015 a 2017 v německém Friedrichshafenu), na seminářích a setkáních mezinárodních organizací řešících GNSS z pohledu předpisů (RAiSG, GSA Open Days, EGNOS Workshop, atd.), či prostřednictvím webové stránky projektu, vydávání newsletteru, předabování anglických videí do národních jazyků partnerů konsorcia, brožury týkající se benefitů a požadavků pro využití EGNOS při přiblížení letadel na přistání a brožury obsahující informace pro provozovatele letišť a letadel a v neposlední řadě brožury pro piloty a výcvikové organizace ATO a edukační seriál na Youtube, kde lze nalézt videa týkající se projektu CaBilAvi, nových učebních osnov a videa související s používáním GNSS. Letecká škola F AIR se podílela na tvorbě scénářů pro jednotlivé díly seriálu a poskytla letadla a piloty pro natáčení.

Více informací o projektu CaBilAvi najdete na jeho webových stránkách.

Projekt byl dokončen v roce 2017.

SAFE FLY: Telemetrický systém pro zvýšení bezpečnosti provozu ultralehkých letounů

Telemetrický systém je určený pro zvýšení situačního povědomí pilota při detekci a řešení kolizních situací v oblasti malých civilních letounů. Systém je schopný automaticky detekovat další letouny ve svém okolí na základě komunikace s letouny vybavenými stejným systémem a detekce okolních letounů prostřednictvím radio-telemetrických zařízení. Funkcionalita palubního zařízení EFIS/EMS typu glass cockpit je rozšířena o schopnost detekce kolizních situací a predikci těchto situací ve střednědobém horizontu. Tato detekce je založena na vzájemné výměně letových trajektorií mezi letouny v případě vybavení stejným typem telemetrického systému a na základě predikce trajektorie v ostatních případech. Návrh řešení kolizní situace je pilotovi prezentován prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní.

Letecká škola F AIR na tomto projektu pracovala jako partner Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a zajišťovala testování systému v provozu ultralehkých letadel. Projekt byl financován Technologickou agenturou ČR.

Projekt byl úspěšně ukončen.

SAFETY PROGRAM

Po vstupu České republiky do JAA a certifikaci Letecké školy F AIR dle předpisů JAR jako CZ/FTO-001 byl zahájen v F AIRu intenzivní Safety Program zvyšující úroveň bezpečnosti nejenom v rámci provozu letecké školy, ale i všeobecném a dopravním letectví v ČR.

Mezi hlavní pilíře safety programu patří:

  • každoroční zimní školení pro studenty, piloty, instruktory a zaměstnance Letecké školy F AIR obsahující změny v předpisech, postupech, vzdušném prostoru ČR a Evropy, ...
  • dlouholetá spolupráce na bezpečností kampani Doletíš?!, jejímž zadavatelem je Úřad pro civilní letectví ČR
  • safety kurzy pro piloty za účelem zopakování nouzových a abnormálních situací, které mohou nastat během letu
  • periodické přezkoušení pilotů/studentů Letecké školy F AIR nad rámec platných leteckých předpisů

Spuštění oboru profesionální pilot v České republice po roce 1993

Po rozdělení Československa v roce 1993 došlo k situaci, kdy v České republice nebyla žádná vysoká škola nabízející obor Profesionální pilot, jako tomu bylo a je v Žilině (na Slovensku). Letecká škola F AIR se jako spoluzakládající člen zasadila o založení tohoto oboru nejdříve na Fakultě strojní ČVUT v Praze a následně na Fakultě dopravní ČVUT, kde studenti získávají teoretické vzdělání dle platných letecký předpisů během studia na vysoké škole a během toho vykonávají praktický pilotní výcvik ve smluvní letecké škole, jakou je Letecká škola F AIR. Výcvik probíhá formou integrovaného výcviku ATPL a studenti, tak po 3 letech studia opouští školu s bakalářským vysokoškolským titulem a kvalifikacemi CPL/MEP/IR + ATPL(A) Frozen.

Získání statutu mezinárodní letiště pro Letiště Benešov (LKBE)

Letecká škola F AIR se nemalou měrou podílela na získání statutu neveřejné mezinárodní letiště pro Letiště Benešov (LKBE), které je hlavní bází společnosti F AIR. Díky tomu je možné odletět z Letiště Benešov bez mezipřistání na jakékoliv letiště mimo Schengenský prostor, např. do oblíbeného Chorvatska.

Zavedení systému kvality dle normy ISO 9001

Letecká škola F AIR implementovala do svých interních směrnic a postupů systém kvality a organizace dle mezinárodní normy ISO 9001. Aktuální certifikát lze nalézt v sekci O nás.

OPRÁVNĚNÍ

ATO, AMO, CAMO

CERTIFIKACE

EASA, CAAC, ISO9001, Green School

KONTAKT

F AIR, spol. s r. o.
Letiště Benešov, Nesvačily 126,
257 51 Bystřice u Benešova
Česká republika
IČO: 00662381, DIČ: CZ00662381
Společnost je vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 455

Ochrana soukromí   Podmínky užití
Všeobecné obchodní podmínky pro prodej služeb sjednaných distančním způsobem
Směrnice o ochraně osobních údajů

Cookies settings
Change language