+420 777 623 033
Change language
× Webkamera
LKBE
Briefing

Nejste přihlášen

Bez zapnutých cookies se nemůžete přihlásit

Podmínky užití

Úvod 

Níže uvedené podmínky tvoří úplnou dohodu mezi Vámi a F AIR. Přístupem na tuto webovou stránku, jejím prohlížením anebo použitím potvrzujete, že jste tyto podmínky četli a rozuměli jim, a vyjadřujete tak svůj souhlas s tím, že jste těmito podmínkami vázáni a že budete jednat v souladu s příslušnými zákony a nařízeními, a to včetně příslušných vývozních a dovozních právních předpisů. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tuto webovou stránku. 

Tyto webové stránky mohou obsahovat vlastnické výhrady nebo informace o copyrightech, jejichž podmínky je třeba vzít na vědomí a dodržovat. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby. 

Informace mohou být změněny nebo aktualizovány bez upozornění. Společnost F AIR může kdykoliv bez upozornění zdokonalovat nebo měnit produkty a programy popsané na těchto stránkách. 

Společnost F AIR nezodpovídá za správnost informací poskytovaných společností F AIR a použití těchto informací je na vlastní riziko. Společnost F AIR neposkytuje žádné záruky, že nahlášené problémy lze vyřešit pomocí informací poskytovaných společností F AIR. Společnost F AIR neuděluje poskytnutím informací žádné licence na žádné copyrighty, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví. 

Společnost F AIR od vás nechce přes webové stránky dostávat důvěrné nebo zákonem chráněné informace. Vezměte na vědomí, že všechny informace nebo materiály poslané společnosti F AIR nebudou považovány za důvěrné. Posláním informací nebo materiálů společnosti F AIR udělujete společnosti F AIR neomezené a neodvolatelné právo na použití, reprodukci, zobrazení, předvádění, úpravy, přenos a rozšiřování těchto materiálů a informací a souhlasíte s tím, že společnost F AIR může volně použít všechny zaslané nápady, koncepty, know-how a postupy pro jakýkoliv účel. Společnost F AIR však nezveřejní vaše jméno nebo nebude jinak zveřejňovat skutečnost, že jste jí zaslali materiály nebo jiné informace, pokud: (a) nezíská vaše povolení k užití vašeho jména; nebo (b) vás napřed neupozorní, že materiály nebo informace vámi poskytnuté na některé z těchto webových stránek budou zveřejněny nebo jinak použity s uvedením vašeho jména; nebo (c) to není vyžadováno zákonem. 

Globální dostupnost 

Informace, které společnost F AIR zveřejňuje na webových stránkách, mohou obsahovat odkazy na produkty, programy a služby společnosti F AIR, které nejsou ohlášeny a poskytovány ve vaší zemi. Takové odkazy neznamenají, že společnost F AIR zamýšlí takové produkty, programy nebo služby ve vaší zemi ohlásit. Pro informace o produktech, programech a službách, které jsou u vás dostupné, se obraťte na místní obchodní zastoupení společnosti F AIR. 

Závazky společnosti F AIR vzhledem k jejím produktům a službám jsou určeny výhradně smlouvami, pod kterými jsou poskytovány. Získáte-li na těchto webových stránkách od společnosti F AIR produkty nebo služby poskytované bez smlouvy, jsou tyto produkty nebo služby poskytovány tak jak jsou, bez vyjádřených nebo odvozených záruk, a použití těchto produktů nebo služeb je na vaši vlastní odpovědnost. 

Obchodní vztahy 

Společnost F AIR nečiní žádná prohlášení o jiných webových stránkách, na které můžete přejít z těchto webových stránek. Přejdete-li na webové stránky, které nepatří společnosti F AIR, i když mohou obsahovat logo F AIR, uvědomte si, že jsou nezávislé na společnosti F AIR a že společnost F AIR nereguluje jejich obsah. Odkaz na takové stránky neznamená, že je společnost F AIR schvaluje nebo že přijímá zodpovědnost za jejich obsah či použití. Je na vás, abyste provedli opatření, která zajistí, že použité materiály neobsahují viry, červy, trojské koně a jiné objekty destruktivní povahy. 

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST F AIR ODPOVĚDNÁ JINÉ STRANĚ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, MIMOŘÁDNÉ NEBO JINÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO ODKAZOVANÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK, VČETNĚ (ALE NE VÝHRADNĚ) UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ ČINNOSTI, ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT V INFORMAČNÍM SYSTÉMU ČI JINDE, A TO I KDYBY SPOLEČNOST F AIR BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA PŘEDEM. 

VŠECHNY INFORMACE JSOU POSKYTOVÁNY SPOLEČNOSTÍ F AIR TAK, JAK JSOU. SPOLEČNOST F AIR NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ, VČETNĚ ODVOZENÝCH ZÁRUK O VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PRODEJNOSTI NEBO NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ. 

F AIR je oprávněna uvedené podmínky změnit. Použijete-li tuto webovou stránku, souhlasíte, že budete vázáni i takovými změnami. V rámci zajištění Vaší právní jistoty Vám doporučujeme tuto stránku pravidelně navštěvovat, abyste se seznámili s aktuálním zněním podmínek.

OPRÁVNĚNÍ

ATO, AMO, CAMO

CERTIFIKACE

EASA, CAAC, ISO9001, Green School

KONTAKT

F AIR, spol. s r. o.
Letiště Benešov, Nesvačily 126,
257 51 Bystřice u Benešova
Česká republika
IČO: 00662381, DIČ: CZ00662381
Společnost je vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 455

Ochrana soukromí   Podmínky užití
Všeobecné obchodní podmínky pro prodej služeb sjednaných distančním způsobem
Směrnice o ochraně osobních údajů

Cookies settings
Change language