+420 777 623 033
Change language
× Webkamera
LKBE
Briefing

Nejste přihlášen

Bez zapnutých cookies se nemůžete přihlásit

Ochrana soukromí

Úvod

Pro F AIR je ochrana vašeho soukromí důležitá. Tento materiál zveřejňuje metody zacházení s informacemi pro webové stránky F AIR, včetně toho, jaký typ informací je shromažďován a sledován, jak jsou informace používány a s kým jsou sdíleny.

Osobní údaje

V zásadě platí pravidlo, že F AIR můžete na Internetu navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste a aniž byste nám o sobě poskytli jakékoliv informace. Za určitých okolností však od vás může F AIR nebo její partneři určité informace vyžadovat.

Možná se rozhodnete, že nám v různých situacích poskytnete své osobní údaje. Například nám můžete poskytnout informace, jako je vaše jméno a adresa nebo adresa elektronické pošty, k tomu, abychom s vámi mohli korespondovat, zpracovat objednávku nebo vám poskytnout předplatné. Pokud si od nás chcete něco koupit, můžete nám poskytnout informace o vaší kreditní kartě. V případě, že se chcete ucházet o volné místo ve společnosti F AIR, můžete nám poskytnout informace o vaší kvalifikaci a pracovní praxi. Naším záměrem je informovat vás, jakým způsobem takové informace použijeme, a to dříve, než je od vás získáme. Pokud nám sdělíte, že si nepřejete, aby tyto informace byly používány pro další kontakt s vámi mimo rámec plnění vašich požadavků, budeme vaše přání respektovat. Pokud nám poskytnete osobní údaje o jiné osobě, jako je např. manžel/manželka nebo váš spolupracovník, budeme předpokládat, že jste od nich obdrželi souhlas se zveřejněním těchto informací.

Použití a sdílení osobních údajů

Níže uvedené odstavce podrobněji popisují, jakým způsobem smí F AIR použít vaše osobní údaje a s kým je může sdílet. V závislosti na typu webových stránek F AIR, které navštěvujete, se na vás může vztahovat jeden nebo více odstavců. Pokud si například objednáte produkt z některé webové stránky F AIR, vaše osobní údaje budou zpracovány způsobem, který je popsán v odstavcích Splnění vašeho požadavku na transakci a Marketingové využití.

Splnění vašeho požadavku na transakci

Pokud z některé webové stránky F AIR něco požadujete, například produkt nebo službu, zpětné volání nebo specifické marketingové materiály, použijeme údaje, které jste nám poskytli, ke splnění vašeho požadavku. Kvůli usnadnění celého procesu můžeme sdílet informace s jinými subjekty, např. s jinými odděleními online medii, s obchodními partnery F AIR, s finančními institucemi, s přepravními společnostmi, poštovními nebo vládními úřady (např. celními úřady), které se na plnění požadavku budou podílet. V souvislosti s transakcí vás rovněž můžeme kontaktovat jako respondenta v rámci našich průzkumů týkajících se spokojenosti zákazníků nebo pro účely průzkumu trhu.

Marketingové využití

F AIR a vybrané třetí strany mohou informace, které poskytnete F AIR na určitých webových stránkách, použít pro marketingové účely. Dříve, než je použijeme, vám však nabídneme možnost rozhodnout se, zda smíme či nesmíme vaše údaje použít tímto způsobem.

Stránky zabývající se náborem zaměstnanců

V souvislosti s dotazem nebo žádostí o zaměstnání, ať se jedná o inzerci na stránkách F AIR nebo jinde, nám můžete poskytnout informace o vaší osobě ve formě životopisu. F AIR smí tyto informace použít v rámci společnosti F AIR a souvisejících právních subjektů pro účely zvážení možnosti uzavření pracovního poměru s vaší osobou. Tyto informace si uložíme pro účely budoucího použití, s výjimkou případu, kdy s tím vyslovíte svůj nesouhlas.

Zabezpečení a kvalita informací

Naším záměrem je chránit vaše osobní údaje a udržovat jejich kvalitu. F AIR přijímá vhodná opatření a procesy, jako je šifrování při přenášení určitých citlivých informací. To nám pomáhá chránit vaše informace a udržet jejich kvalitu.

Doplňování informací

Čas od času můžete doplnit informace, které nám poskytnete přes webovou stránku F AIR, o informace z jiných zdrojů. Může se jednat např. o informace ověřující vaši adresu nebo jiné dostupné informace o firmách. To nám pomůže zachovat přesnost informací, které shromáždíme, a poskytovat lepší služby.

Fúze a akvizice

Může nastat situace, kdy se F AIR, ať již ze strategických nebo jiných obchodních důvodů, rozhodne prodat, nakoupit, fúzovat nebo jinak reorganizovat obchodování v některých zemích. Taková transakce může zahrnovat vyzrazení osobních údajů potenciálním nebo stávajícím nakupujícím, nebo obdržení těchto údajů od prodávajících. Při těchto typech transakcí F AIR vždy usiluje o vhodnou ochranu informací.

Soubory cookie

Od návštěvníků našich webových stránek někdy shromažďujeme anonymní informace, které nám pomáhají poskytovat kvalitnější služby zákazníkům. Například monitorujeme domény, ze kterých nás lidé navštěvují, nebo měříme aktivitu návštěvníků na webových stránkách F AIR. Činíme tak ovšem takovým způsobem, abychom zachovali anonymitu takto získaných informací. Tomuto typu informací se někdy říká "clickstream data." F AIR a společnosti, které pracují jejím jménem, mohou takto získaná data použít pro analýzu trendů a statistik, což nám pomáhá poskytovat kvalitnější služby zákazníkům.

Při shromažďování osobních údajů v souvislosti s transakcí můžete extrahovat některé informace o dané transakci v anonymním formátu a kombinovat je s dalšími anonymními informacemi, jako jsou již zmiňovaná "clickstream data". Tyto informace se používají a analyzují pouze na souhrnné úrovni a pomáhají nám lépe porozumět trendům a vzorcům chování. Žádné z těchto informací nejsou prozkoumávány na individuální úrovni. Pokud nechcete, aby podrobnosti vaší transakce byly tímto způsobem použity, můžete zápis souborů cookie odmítnout.

Anonymní informace zmíněné v předchozích odstavcích shromažďujeme prostřednictvím různých technologií, včetně technologie nazývané "soubory cookie". Soubor cookie je datový prvek, který může webová stránka poslat vašemu prohlížeči. Ten může soubor uložit na vašem počítači jako anonymní příznak, který identifikuje váš počítač, vás však nikoli. Některé stránky F AIR používají soubory cookie zasílané F AIR nebo dodavateli třetích stran, nebo další technologie, jejichž cílem je poskytnout vám lepší služby při vašem návratu na webovou stránku. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás na přijímání souborů cookie upozorňoval a tak vám umožnil rozhodnout se, zda je chcete přijmout. Můžete jej nastavit i tak, aby soubory cookie nepoužíval. V takovém případě se však může stát, že některé webové stránky nebudou správně pracovat.

Některé webové stránky F AIR také používají pro úpravu stránek a zajištění kvalitnějších služeb zákazníkům i technologie "Web beacon". Tyto technologie se používají na mnoha místech v rámci webových stránek MEDIA ONLINE. Jestliže návštěvník na tyto stránky vstoupí, vygeneruje se anonymní záznam o návštěvě, který pak můžeme my nebo naši dodavatelé zpracovat. Tyto "Web beacons" obvykle pracují ve spojení se soubory cookie. Jestliže nechcete spojovat vaše anonymní informace souboru cookie s vašimi návštěvami těchto stránek, můžete ve svém prohlížeči používání souborů cookie vypnout.

Pokud používání souborů cookie vypnete, technologie "Web beacon" a další technologie budou i nadále zjišťovat návštěvy na daných stránkách, avšak generované záznamy nebude možno spojovat s dalšími anonymními informacemi ze souborů cookie, takže budou ignorovány.

Monitorování kvality služeb

Některé webové transakce mohou zahrnovat telefonickou komunikaci mezi vámi a F AIR. Měli byste si být vědomi toho, že F AIR obvykle monitoruje a v některých případech zaznamenává takovéto telefonické hovory.

OPRÁVNĚNÍ

ATO, AMO, CAMO

CERTIFIKACE

EASA, CAAC, ISO9001, Green School

KONTAKT

F AIR, spol. s r. o.
Letiště Benešov, Nesvačily 126,
257 51 Bystřice u Benešova
Česká republika
IČO: 00662381, DIČ: CZ00662381
Společnost je vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 455

Ochrana soukromí   Podmínky užití
Všeobecné obchodní podmínky pro prodej služeb sjednaných distančním způsobem
Směrnice o ochraně osobních údajů

Cookies settings
Change language