+420 777 623 033
Change language
× Webkamera
LKBE
Briefing

Nejste přihlášen

Bez zapnutých cookies se nemůžete přihlásit

DALŠÍ OPATŘENÍ F AIR v zájmu zamezení šíření koronaviru

DALŠÍ OPATŘENÍ F AIR v zájmu zamezení šíření koronaviru

ze dne 16.3.2020

Na základě právního rozboru usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020 k zamezení šíření koronaviru, rozhodlo vedení společnosti, že je F AIR nadále oprávněna poskytovat letecký výcvik a činnost letecké školy (viz Právní rozbor). Aby F AIR vyhověl požadavkům usnesení Vlády ČR a v zájmu zamezení šíření koronaviru, byla přijata tato opatření:

 1. Studenti žijící na Campusu byli proškoleni z dodržování zásad a omezení, vyplývajících z výše uvedeného usnesení Vlády ČR. Při tom bylo konstatováno, že ubytování studentů na Campusu v Karlových Varech a Benešově nespadá do kategorie služeb hotelového typu, ale jedná se však pouze o ubytování v rámci jejich dlouhodobého pobytu v ČR.
 2. Společnost nedovoluje přijímání nových zahraničních studentů k ubytování a výcviku s tím, že poslední skupina byla přijata dne 17.1.2020.
 3. Dopravu výlučně pro potřeby leteckého výcviku zahraničních studentů je nařízeno zajišťovat pouze individuálně vlastními vozy společnosti, a to po malých skupinách nepřesahující 6 osob.
 4. Společnost ruší veškerou hromadnou výuku teoretických předmětů s tím, že studenti se budou z domova připravovat výlučně samostudiem nebo prostřednictvím online výuky (e-learning).
 5. Společnost nařídila svým pracovníkům zamezit sdružování a zbytečným kontaktům osob (včetně studentů) v provozovnách letecké školy, tzn. že praktický letecký výcvik bude organizován individuálně, za přítomnosti instruktorů, kteří jsou již dlouhodobě se studenty v kontaktu.
 6. Předletová příprava studentů musí být uskutečněna pouze individuálně v oddělených prostorách, aby se studenti a zaměstnanci F AIR neshlukovali a nedocházelo mezi nim ke zbytečným kontaktům.
 7. Výcvikové lety budou organizovány tak, aby bylo omezeno na minimum střídání studentů u jednotlivých instruktorů. Snahou musí být provádění výcviku tak, aby každý instruktor zajišťoval výcvik přidělené skupině studentů, a to po maximální možnou dobu výcviku.
 8. Veškeré výcvikové lety do zahraničí jsou zrušeny a jsou prováděny pouze na území ČR.
 9. Posádkám se vydává doporučení pro pohyb na cizích letištích tak, aby, není-li to z bezpečnostních důvodů nezbytné, se vyhnuli jakémukoliv kontaktu s personálem těchto letišť.
 10. Dále je nařízeno pokračovat v již zavedených zvýšených hygienických opatřeních. Za tímto účelem je nutno věnovat zvýšené úsilí pravidelné dezinfekci prostor provozoven F AIR, campusu, letadel a simulátorů a dalších pomůcek a zařízení.
 11. Nadále nařizujeme pracovníkům F AIR dodržovat všeobecně známé hygienické postupy a správné zásady při styku s dalšími osobami (pravidelné mytí rukou, čistota prostředí, mytí telefonů a klávesnic počítačů, vzájemný odstup od ostatních osob atd.)
 12. Nadále nařizujme pracovníkům F AIR, aby se podrobili při každém příchodu do práce měření tělesní teploty, které provádí pověřené osoby (zejména dispečeři) .
 13. Jakmile budou k dispozici ochranné pomůcky (zejména roušky, které se snaží společnost co nejrychleji získat), budou tyto přidělovány pracovníkům, kteří přicházejí do styku s dalšími osobami.
 14. Je zakázáno poskytovat služby půjčování letadel a výcvik pilotů, kteří létají v rámci své zájmové činnosti.
 15. Je zakázáno poskytovat výcvik studentům ČVUT, kteří letecký výcvik uskutečňují jako součást plnění studijních povinností studentů VŠ.


V Bystřici 16.3.2020
Ing. Michal Markovič
Jednatel F AIR

OPRÁVNĚNÍ

ATO, AMO, CAMO

CERTIFIKACE

EASA, CAAC, ISO9001, Green School

KONTAKT

F AIR, spol. s r. o.
Letiště Benešov, Nesvačily 126,
257 51 Bystřice u Benešova
Česká republika
IČO: 00662381, DIČ: CZ00662381
Společnost je vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 455

Ochrana soukromí   Podmínky užití

Change language