IR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)ZERO TO ATPLZERO TO ATPLCOMPLEX PILOT TRAININGTECNAM P2010LETŇANY AIRPORT LKLTCOMPLEX PILOT TRAININGIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)PPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCECOMPLEX PILOT TRAININGPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCE

Webkamera

Snímek pořízen v 03:44:10 (obnovit)