IR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)PPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCECOMPLEX PILOT TRAININGPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCEZERO TO ATPLCOMPLEX PILOT TRAININGIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)COMPLEX PILOT TRAININGTECNAM P2010ZERO TO ATPL

Traťová přístrojová kvalifikace - EIR

 

Kvalifikace pro traťový let za IFR tedy EIR je skvělým doplňkem kvalifikace PPL, která zjednoduší plánování a provedení letu. Z letiště odletu se odlétá za VFR, což je z většiny malých letišť stejně jediná možnost, na vhodném místě se pak přejde na IFR a směrem k cílové destinaci se pokračuje za IFR. Výhodou není ani tak možnost letět za špatného počasí, ale zejména pohodlný let po trati, která je publikována a je na ní tedy zajištěna nejen bezpečná výška, ale povětšinou i separace od ostatního provozu. Poblíž cílové destinace se přejde opět na let VFR a přiblížení a přistání probíhá za VFR. Odpadá tím složité sledování příletových tratí i složité přístrojové přiblížení. Malá letiště koneckonců ani žádným přístrojovým přiblížení obvykle nedisponují.


Každý, kdo letěl za VFR jenom kousek dál od své domovské základy, zná problematiku omezených a zakázaných prostorů, řízených prostorů a dalších omezení. Zářným případem je Francie, dostat se za VFR k Atlantiku znamená neustálé se vyhýbání prostorům, které zejména ve všední dny využívá armáda, takže let probíhá jednou na sever, jednou na jih, jednou vysoko a jednou při zemi, ale hlavně ne tím směrem, kterým bychom si přáli. Naletěním na trať všechny tyto problémy odpadají, letí se po plánovaných bodech případně zkratkou za neustálé podpory řídícího. Starost o to, kudy se letí, už tedy není tak úplně na pilotovi.

Traťová kvalifikace IR tedy EIR je zejména vhodná pro ty piloty, kteří chtějí pohodlně cestovat ať již na výlet, či služebně ale nemají chuť se prát se špatným počasím. Je to kvalifikace pro ty piloty, kteří chtějí letadlo konečně začít používat jako pohodlný a rychlý dopravní prostředek, bez nutnosti studia všech omezených, řízených či zakázaných prostorů. Je současně prvním krokem k pozdějšímu získání plnohodnotné kvalifikace IR pro ty, kterým se létání podle přístrojů zalíbí.

 

VSTUPNÍ POŽADAVKY


Žadatel musí být držitelem alespoň PPL a musí absolvovat alespoň 20 hodin v traťových přeletech jako velící pilot letounu.

 

OPRÁVNĚNÍ


Držitel licence EIR je oprávněn provádět lety podle IFR za IMC v traťové fázi letu.


OSNOVA VÝCVIKU

 

Výcvik k získání Traťové přístrojové kvalifikace se skládá ze dvou fází:

 

Teoretická výuka:

 • 72 hodin samostudia a 8 hodin výuky v učebně


Letový výcvik:

 • Pro žadatele, kteří se ucházejí o EIR na jednomotorové letouny je požadováno 15 hodin přístrojového letu ve dvojím a 2 hodiny pozemní výuky. 
 • Pro žadatele, kteří se ucházejí o EIR na vícemotorové letouny je požadováno 16 hodin přístrojového letu ve dvojím, z nichž 4 hodiny musí být na vícemotorovém letounu a 2 hodiny pozemní výuky.

 


   

 

 

 

Přestože 15 hodin neumožňuje využití simulátoru, jeho přidání do výcviku je rozhodně prospěšné při případném navyšování počtu hodin nad rámec předpisu. Výcvik musí být dokončen v maximální lhůtě 36 měsíců.

 

 

 

 


 

Letový výcvik pro EIR v rámci ATO obsahuje následující cvičení:

 1. Předletové postupy pro IFR lety, obsahující použití letové příručky, meteorologické informace, příslušné letecké informační dokumenty, vyplnění IFR letového plánu, obsahující přechody VFR/IFR a diverze na náhradní letiště.
 2. Použití vhodných IFR a VFR map.
 3. Základy letu výhradně podle přístrojů: let v horizontu, stoupání, klesání, zatáčky v horizontálním letu, stoupání a klesání.
 4. Ostré zatáčky a vybírání nezvyklých poloh s plnou nebo omezenou funkčností přístrojů.
 5. Normální let s omezenou funkčností přístrojů.
 6. Správný postup sledování přístrojů
 7. Postupy a manévry za podmínek IFR za obvyklých, mimořádných a nouzových situací, zahrnující alespoň přechod z VFR na IFR po odletu, traťové IFR postupy, vyčkávací postupy na trati, přechod z traťového IFR letu na VFR před dosáhnutím Minimální sektorové výšky (MSA).
 8. Radionavigace (GPS/VOR)
 9. Využití pokročilé výbavy (v případě dostupnosti) jako je autopilot, flight director, stormscope, odmrazovací vybavení, EFIS nebo radar.
 10. Nouzové postupy obsahující zhoršení počasí.
 11. Alespoň 1 nouzové IFR přiblížení.
 12. Využití RT postupů s cílem získat způsobilost na vysoké úrovni.
 13. V případě potřeby, provoz vícemotorového letounu při výše uvedeném rozsahu cvičení zahrnují poruchy motoru a cestovní let se simulací jednoho nepracujícího motoru.
 14. Letová výuka bude také obsahovat alespoň dva lety v řízeném prostoru za podmínek IFR s hustým provozem a VFR přílet a odlet z letiště s přístrojovým i vizuálním provozem.

Piloti budou dobře připraveni na úseky vzdušného prostoru s vysokou hustotou provozu a budou mít zkušenosti s létáním v tomto prostoru. Dále také získají zkušenosti s přecházením z podmínek VFR na IFR a zpět na VFR. Dále je do kurzu zahrnuto nouzové přiblížení a pilot je vyškolený provádět nouzové přístrojové přiblížení. Především je dán důraz na provádění technik, které pilotům umožní, že se v případě nouzové situace dostanou bezpečně na zem.

 

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI


Platnost EIR je po dobu 12 měsíců. Prodloužení je možné při přezkoušení způsobilost nejdéle 3 měsíce ode dne uplynutí doby platnosti licence, nebo v průběhu doby platnosti licence, když pilot absolvuje 6 hodin jako velící pilot letounu za podmínek IFR a výcvikový let v rozsahu alespoň 1 hodiny s instruktorem s přístrojovou kvalifikací. Každé prodloužení platnosti musí být přezkoušení způsobilosti. Když licence vyprší, žadatel musí projít obnovovacím výcvikem a poté obnovit licenci.

 

JEDNOMOTOROVÉ LETOUNY URČENÉ K VÝCVIKU EIR

 

Tecnam P2010 G1000
Cessna C172SP G1000
Piper PA-28-161 Warrior III Piper PA-28-181 Archer II

 

DVOUMOTOROVÉ LETOUNY URČENÉ K VÝCVIKU EIR

 

Tecnam P2006T Piper PA-34 Seneca V.

 

CENA KURZU

 

Pro cenovou kalkulaci nás prosíme kontaktujte na e-mailu training@f-air.cz. Děkujeme.


OBJEDNÁNÍ KURZU NEBO NEZÁVAZNÝ DOTAZ

 

F AIR TRAINING

nabídky a kalkulace výcviků

tel.: +420 725 502 551

e-mail: training@f-air.cz