ZERO TO ATPLCOMPLEX PILOT TRAININGPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCEIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)COMPLEX PILOT TRAININGPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCECOMPLEX PILOT TRAININGTECNAM P2010ZERO TO ATPLIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)

Letecká angličtina - ICAO/IFR

Každý pilot, který chce létat do zahraničí musí složit zkoušku z ICAO angličtiny (včetně pilotů ULL). Cílem kurzu je připravit žáka na anglickou komunikaci v rámci VFR nebo IFR.

 

Během kurzu se pilot naučí anglickou leteckou frazeologii, letecké zkratky a poslechy reálných leteckých situací. Procvičuje se také základní gramatika a slovíčka.

 

Zkouška se skládá z písemného testu a ústního přezkoušení. Hodnotí se především frazeologie, obecná úroveň jazyka a poslech.

POŽADAVKY  PŘED  VSTUPEM


Zkouška z angličtiny IFR provedená v ATO F AIR  může mít pouze výsledek uspěl(a), neuspěl(a),částečně uspěl(a). Předchozí certifikát z angličtiny ICAO se nepožaduje. V případě, že student nemá předchozí zkoušku z angličtiny ICAO, může mu být udělena odpovídající úroveň znalostí z angličtiny ICAO dle hodnotící stupnice jazykových znalostí ICAO dle Part-FCL dodatku 2 při zkoušce z angličtiny IFR.

ZÁPOČTY PŘEDCHOZÍ  PRAXE


Je-li student držitelem platného přezkoušení z anglického jazyka ICAO dle PART FCL, nebude mu během zkoušky přiřazen level (úroveň znalostí). Pokud by student prokázal vyšší znalost anglického jazyka, může mu být úroveň zvýšena až na level 6.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

 • Step by Step 1, 2 – Angličtina nejen pro samouky ( Paddy Long, J. Kmentová )
 • Angličtina pro piloty VFR ( Ing. Vladimír Horák )
 • English for Aviation for Pilots and Air Traffic Controllers (Sue Ellis, terence Gerghty – Oxford)
 • English for IFR Pilotes ( Ivan Janouš, Theodore Mikrut )
 • Skytalk – English for Air Communication ( L F Leveson with Martin Cass )
 • English – Czech Aviation Dictionary , Czech – English AviationDictionary ( LEDA, Ivan Řáda )
 • Radiotelefonní postupy a letecká frazeologie a terminologie pro poskytování letových provozních služeb a provádění letů
 • L 8400 Zkratky a kódy

1.část – písemný test
Délka přezkoušení 60 minut.

Každý uchazeč je povinen úspěšně složit písemný test před ústním pohovorem. Úspěšným složením písemné části se rozumí složení všech částí testu alespoň na 16 bodů. To znamená uspět v každé části na minimálně 80%. Test je rozdělen do několika částí:

 • 10 otázek gramatika (max. počet bodů 20, min. 16 bodů)
 • 10 otázek slovní zásoba (max. počet bodů 20, min. 16 bodů)
 • 10 otázek frazeologie (max. počet bodů 20, min. 16 bodů)
 • 10 otázek letecké zkratky (max. počet bodů 20, min. 16 bodů)
 • obecná znalost anglického jazyka  - krátká esej na dané téma (max. počet bodů 20, min. 16 bodů)

2.část – ústní pohovor
Délka přezkoušení 30 minut.

30 minutový pohovor

 • 5´  úvodní prezentace (pozdravit, představit se, proč létám, všeobecná konverzace – důraz  kladen na správné užívání základních časů, předložek, slovosledu a hlavně na pohotovou reakci)
 • 10´ frazeologie (vysvětlit několik vět a leteckých zkratek, porozumění/čtení NOTAM)
 • 5´ poslech (nahrávka na kazetě, CD nebo zkoušející přečte zprávu – zkoušený pilot-žák zprávu zopakuje v anglickém jazyce a zareaguje podle letecké frazeologie)
 • 5´ doplňující odborné otázky (týkající se letecké problematiky -belly landing, cargo problems, fire on board, weather problems, breaking actions, readability…)
 • 5´ popis obrázku (hodnotí se slovní zásoba a přesnost popisu)

Ve všech částech přezkoušení je nutné získat minimální ohodnocení ohodnocení stupněm 2, to znamená ukončit všechny čtyři části minimálně na 80%. Hodnocení bude probíhat podle Hodnotící tabulky:

Hodnocení Procentuální rozpětí
1 100 - 90
2 89 - 80
3 79 - 70
4 69 - 60
5 59 - 0

V případě neúspěšného složení ústní části, může student tuto část zkoušky opakovat. Počet opakování není omezen.

Po úspěšném absolvování obou částí přezkoušení, bude studentovi vystaven Certifikát o úspěšném absolvování zkoušky z angličtiny IFR. Platnost zkoušky je neomezená.

 

 

CENA KURZU

 

Pro cenovou kalkulaci nás prosíme kontaktujte na e-mailu training@f-air.cz. Děkujeme.

 

OBJEDNÁNÍ KURZU NEBO NEZÁVAZNÝ DOTAZ

 

F AIR TRAINING

nabídky a kalkulace výcviků

tel.: +420 725 502 551

e-mail: training@f-air.cz