LETŇANY AIRPORT LKLTCOMPLEX PILOT TRAININGZERO TO ATPLIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)PPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCEZERO TO ATPLPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCETECNAM P2010COMPLEX PILOT TRAINING20 YEARS!COMPLEX PILOT TRAININGIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)

Lety podle přístrojů - IR(A) SEP


Cílem kurzu je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou k řízení letounů při letech IFR a za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů.

 

VSTUPNÍ POŽADAVKY

  • Platná PPL (A) nebo CPL (A) licence
  • Kvalifikace pro lety v noci - NIGHT
  • Před finální zkouškou dovednosti musí mít minimálně 50 hodin přeletů jako velitel letadla (PIC CC)
  • Adept musí být držitelem platného zdravotního osvědčení I. nebo II. třídy s rozšířením o audiometrii.

VÝCVIKOVÝ PROGRAM

 

Po splnění vstupních požadavků je možno zahájit vlastní výcvikový kurz. Ten se sestává z teoretické výuky a praktického výcviku.

  • 200 hodin teoretická výuka
  • 50 hodin praktický výcvik

Teoretická výuka

Žadatel musí absolvovat schválený kurz teoretické výuky k IR(A) v rozsahu alespoň 200 hodin výuky (1 hodina = 60 minut výuky) nebo jako součást teoretického kurzu ATPL v délce 450 hodin ve schválené organizaci pro pozemní výuku – např. v naší škole. Všechny školy teorie nabízí i tzv. distanční typ výuky, kde je podstatná část absolvována formou samostudia.

Praktický výcvik

Celkový letecký výcvik obsahuje 50 hodin létání, přičemž 30 hodin na simulátoru FNPT II a 20 hodin na jednomotorovém letounu Tecnam P2010, Cessna 172 nebo Piper PA28.

 

ZKOUŠKY

Teoretické zkoušky

Žák může vykonat zkoušku z teoretických znalostí již v době trvání praktického výcviku. Teoretická zkouška probíhá v češtině nebo angličtině formou počítačových testů na Úřadě pro civilní letectví (ÚCL) v Praze. Testové otázky jsou koncipovány jako „multiple-choice“, tedy označení jedné ze 4 možných odpovědí.

Praktické zkoušky

Praktická zkouška obsahuje traťový let s examinátorem v délce zhruba 1,5 hodiny. Před závěrečnou zkouškou dovednosti musí mít nalétáno minimálně 50 hodin přeletů jako velitel letadla (PIC CC).

 

ZÁPOČTY Z PŘEDCHOZÍ PRAXE

 

Držitelé CPL(A) absolvují praktický pilotní výcvik v délce 45 hodin (30 hodin na simulátoru, 15 hodin na letounu).

Držitelé IR(H) - kvalifikace přístrojového létání na helikoptéry – absolvují pouze 10 hodin praktického výcviku.

 

LETOUNY URČENÉ K VÝCVIKU IR

 

Tecnam P2010 G1000
Cessna C172SP G1000
Piper PA-28-161 Warrior III Piper PA-28-181 Archer II

 

CENA KURZU

 

VIZ AKTUÁLNÍ CENÍK F AIR


OBJEDNÁNÍ KURZU NEBO NEZÁVAZNÝ DOTAZ

 

F AIR TRAINING

nabídky a kalkulace výcviků

tel.: +420 725 502 551

e-mail: training@f-air.cz