COMPLEX PILOT TRAININGIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)TECNAM P2010IR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)PPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCEZERO TO ATPLCOMPLEX PILOT TRAININGPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCECOMPLEX PILOT TRAININGZERO TO ATPL

Lety v noci - VFR NIGHT


Kvalifikace pro lety v noci umožní držiteli létat v noci za podmínkek letu za viditelnosti země, tzv. VFR (Visual Flight Rules).

Výcvik létání v noci je zaměřen na zvládnutí vyšší, hlavně psychologické zátěže pilota zapříčiněné omezenou viditelností země, horizontu popř. jiných referenčních bodů, které ztěžují prostorovou orientaci. Je ztížen odhad vzdálenosti, náklonu, výšky, úhlových rychlostí otáčení a rychlosti letu. Za letu mohou vznikat iluze. Je ztížena obsluha ovladačů a spínačů v kabině. Při pojíždění je ztížen odhad rychlosti pojíždění. S výjimkou pojíždění, vzletu a přistání je technika pilotáže obdobná jako při letu podle přístrojů. Pilot je však povinen kontrolovat svou polohu v prostoru a polohu vůči ostatním letadlům tak, aby byla dodržena pravidla letu za viditelnosti - VFR.

 

Zároveň je NIGHT nezbytnou podmínkou pro zahájení výcviku létání podle přístrojů – IR (A) a pro získání licence obchodního pilota – CPL (A)

 

VSTUPNÍ POŽADAVKY

  • Platná PPL (A) licence
  • Adept musí být držitelem platného zdravotního osvědčení I. nebo II. třídy.

VÝCVIKOVÝ PROGRAM

 

Po splnění vstupních požadavků je možno zahájit vlastní výcvikový kurz. Ten se sestává z teoretické výuky a praktického výcviku.

  • 1 hodina teoretická výuka
  • 5 hodin praktický výcvik

 

ZKOUŠKY

 

Teoretická ani praktická zkouška není požadována, kvalifikace je po ukončení kurzu přímo zapsána do průkazu způsobilosti žáka.

 

CENA KURZU

 

Pro cenovou kalkulaci nás prosíme kontaktujte na e-mailu training@f-air.cz. Děkujeme.


OBJEDNÁNÍ KURZU NEBO NEZÁVAZNÝ DOTAZ

 

F AIR TRAINING

nabídky a kalkulace výcviků

tel.: +420 725 502 551

e-mail: training@f-air.cz