ZERO TO ATPLCOMPLEX PILOT TRAININGPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCETECNAM P2010ZERO TO ATPLPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCEIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)COMPLEX PILOT TRAININGCOMPLEX PILOT TRAININGIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)

Kvalifikace letový instruktor - FI(A)

 
Cílem výcvikového kurzu FI (A) je vycvičit pilota-žáka tak, aby mohl poskytovat výcvik na jednomotorových letounech až do úrovně PPL (A)

Pilot-žák musí být po ukončení výcviku schopen školit žadatele na úroveň předepsanou pro vydání PPL (A) včetně předletových příprav, poletových rozborů a teoretické výuky.

Výcvikový kurz nesmí být ukončen do doby, než bude žadatel o FI (A) schopen provádět ve funkci instruktora postupy a obraty požadované při zkoušce dovednosti s úrovní přiměřené právům držitele FI(A).

 

 

 

 

 

 

VSTUPNÍ POŽADAVKY

 • Žadatel musí před vstupem do výcviku dosáhnout minimálního věku 18 let.
 • Minimálně základní vzdělání a musí mít dostatečnou znalost českého nebo anglického jazyka
 • Žadatel musí být držitelem certifikátu o absolvování teoretické výuky CPL (A) nebo ATPL (A)
 • Žadatel musí být držitelem platného zdravotního osvědčení 1. nebo 2. třídy.

Předchozí praxe

 • Držitel průkazu PPL (A)  - musí být držitelem certifikátu teoretické výuky CPL (A) nebo ATPL (A) včetně přezkoušení, dále musí mít nalétáno minimálně 150 hodin jako PIC (pilot-in-command).
 • Držitel průkazu CPL (A) - musí mít nalétáno minimálně 200 letových hodin, z nichž alespoň 100 musí být ve funkci PIC (pilot-in-command).

Z celkového náletu platí, že:

 • Žadatel musí mít nalétáno minimálně 30 hodin na SEP (jednomotorových letounech), z nichž alespoň 5 hodin musel nalétat v průběhu 6 měsíců předcházející vstupní letové zkoušce
 • Žadatel musí absolvovat alespoň 10 hodin výcviku v letu podle přístrojů, z nichž nejvýše 5 hodin může být na FNPT II nebo FS
 • Žadatel musel nalétat alespoň 20 hodin přeletů jako PIC zahrnujících let o celkové délce 300 NM, v jehož průběhu uskutečnil alespoň 2 plná mezipřistání na různých letištích

 

VSTUPNÍ ZKOUŠKA

 

Letová vstupní zkouška s kvalifikovaným FI (A)-f je založena na požadavcích přezkoušení odborné způsobilosti SEP v rozmezí posledních 6 měsíců předcházejících začátku kurzu.

 

VÝCVIKOVÝ PROGRAM

 

Po splnění vstupních požadavků je možno zahájit vlastní výcvikový kurz. Ten se sestává z teoretické výuky a praktického výcviku.

 • 125 hodin teoretická výuka
 • 30 hodina 10 minut praktický výcvik

Teoretická výuka

Teorie zahrnuje do 125 hodin výuky.

Praktický výcvik

Minimální osnova činí 30 hodin 10 minut na jednomotorovém letounu Tecnam P-92 JS.

 

CENA KURZU

 

Pro cenovou kalkulaci nás prosíme kontaktujte na e-mailu training@f-air.cz. Děkujeme.

 

OBJEDNÁNÍ KURZU NEBO NEZÁVAZNÝ DOTAZ

 

F AIR TRAINING

nabídky a kalkulace výcviků

tel.: +420 725 502 551

e-mail: training@f-air.cz