COMPLEX PILOT TRAININGPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCEPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCECOMPLEX PILOT TRAININGIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)IR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)TECNAM P2010COMPLEX PILOT TRAININGZERO TO ATPLZERO TO ATPL

Lety podle přístrojů - IR(A) SEP


Cílem kurzu je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou k řízení letounů při letech IFR a za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů.

 

VSTUPNÍ POŽADAVKY

  • Platná PPL (A) nebo CPL (A) licence
  • Kvalifikace pro lety v noci - NIGHT
  • Před finální zkouškou dovednosti musí mít minimálně 50 hodin přeletů jako velitel letadla (PIC CC)
  • Adept musí být držitelem platného zdravotního osvědčení I. nebo II. třídy s rozšířením o audiometrii.

Lékařské osvědčení lze získat v Ústavu leteckého zdravotnictví

 

VÝCVIKOVÝ PROGRAM

 

Po splnění vstupních požadavků je možno zahájit vlastní výcvikový kurz. Ten se sestává z teoretické výuky a praktického výcviku.

  • 200 hodin teoretická výuka
  • 50 hodin praktický výcvik

Teoretická výuka

Žadatel musí absolvovat schválený kurz teoretické výuky k IR(A) v rozsahu alespoň 200 hodin výuky (1 hodina = 60 minut výuky) nebo jako součást teoretického kurzu ATPL v délce 450 hodin ve schválené organizaci pro pozemní výuku – např. v naší škole. Všechny školy teorie nabízí i tzv. distanční typ výuky, kde je podstatná část absolvována formou samostudia.

Praktický výcvik

Celkový letecký výcvik obsahuje 50 hodin létání, přičemž 30 hodin na simulátoru FNPT II a 20 hodin na jednomotorovém letounu Piper PA-28.

 

ZKOUŠKY

Teoretické zkoušky

Žák může vykonat zkoušku z teoretických znalostí již v době trvání praktického výcviku. Teoretická zkouška probíhá v češtině nebo angličtině formou počítačových testů na Úřadě pro civilní letectví (ÚCL) v Praze. Testové otázky jsou koncipovány jako „multiple-choice“, tedy označení jedné ze 4 možných odpovědí.

Praktické zkoušky

Praktická zkouška obsahuje traťový let s examinátorem v délce zhruba 1,5 hodiny. Před závěrečnou zkouškou dovednosti musí mít nalétáno minimálně 50 hodin přeletů jako velitel letadla (PIC CC).

 

ZÁPOČTY Z PŘEDCHOZÍ PRAXE

 

Držitelé CPL (A) absolvují praktický pilotní výcvik v délce 45 hodin (30 hodin na simulátoru, 15 hodin na PA-28).

Držitelé IR (H) - kvalifikace přístrojového létání na helikoptéry – absolvují pouze 10 hodin praktického výcviku.

 

CENA KURZU

 

Pro cenovou kalkulaci nás prosíme kontaktujte na e-mailu training@f-air.cz. Děkujeme.


OBJEDNÁNÍ KURZU NEBO NEZÁVAZNÝ DOTAZ

 

F AIR TRAINING

nabídky a kalkulace výcviků

tel.: +420 725 502 551

e-mail: training@f-air.cz