IR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)PPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCETECNAM P2010ZERO TO ATPLCOMPLEX PILOT TRAININGZERO TO ATPLIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)PPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCECOMPLEX PILOT TRAININGCOMPLEX PILOT TRAINING

Pojištění pilotů

 

 

UPOZORNĚNÍ: POJIŠTĚNÍ JE MOŽNÉ SJEDNAT POUZE V PRACOVNÍ DNY OD 9:00 DO 17:00, ALE NEJPOZDĚJI 3 DNY PŘED POŽADOVANÝM POČÁTKEM POJISTNÉ DOBY.

 

 

K 1.1.2016 dochází k úpravě v pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou na letadle. To se týká zejména – územního rozsahu pojištění, spoluúčasti a přirážky za žáka ve výcviku. Nyní se navíc bude zohledňovat bezeškodní průběh. Níže uvádíme změny oproti stávající podobě.

 

 1. Územní rozsah je stanoven na území celý svět. Možnost pojištění s územním rozsahem ČR+SR je zrušena.
 2. U spoluúčasti má nyní klient možnost volby a to 5% nebo 10% spoluúčasti. V minulých letech byla stanovena pouze 10% spoluúčast.
 3. Koeficient přirážky u žáka ve výcviku byl snížen z 1,2 na 1,1.
 4.  Nově byl do výpočtu ročního pojistného zohledněn bezeškodní průběh a to v následujícím rozdělení.
 5. Pojištění vzniká nejdříve dnem následujícím po dni, kdy pojištěný řádně uhradil společnosti F AIR, spol. s r.o.  částku odpovídající pojistnému za zvolený rozsah pojištění. Až poté bude pojištěnému vydán Certifikát pojištění.
 6. Rozsah pojištění odpovědnosti za škodu i za újmu na letadle v užívání zůstane zachován včetně všech parametrů.
 • Rozsah pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na letadlech zahrnuje nejen odpovědnost za újmu vzniklou na letadle, ale také odpovědnost za finanční újmu (následnou i čistou). Pod tím si lze představit následující případy škodných událostí, viz níže:
  • vznikne újma na letadle a oprava trvá 1 měsíc. Za dané období by za standardních podmínek poškozený vytvořil určitý zisk z pronajímání / využívání letadla za úplatu. Takto vzniklou finanční ztrátu může nárokovat po viníkovi a z rozšířeného rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu by pojišťovna plnila. Každý z pojištěných pilotů si tak může vybrat variantu pojištění. 
  • pilot přistane nouzově a letadlu se nic nestane, avšak je nutné, aby "někdo" vynaložil náklady na transport letadla, případně i na předepsané revizní úkony na částech letadla. Opět z nově nabízeného rozsahu pojištění by bylo hrazeno.

7.Nová aktualizovaná verze certifikátu.

8.Objednávku pojištění klient vyplní sám a zašle emailem na adresu vondraskova@f-air.cz. Formulář objednávky pojištění je umístěný ke stažení.

POKYNY PRO UZAVŘENÍ POJIŠTĚNÍ

 

 • Klient vyplní objednávku pojištění
 • Vyplněnou objednávku klient zašle na emailovou adresu vondraskova@f-air.cz
 • Částku vypočtenou na základě vyplněných údajů v objednávce klient uhradí buď v hotovosti na dispečinku nebo převodem na účet KB Benešov č. ú: 474300267/0100, jako variabilní symbol klient uvede své rodné číslo
 • Certifikát bude vystaven po řádném uhrazení částky odpovídající pojistnému za zvolený rozsah pojištění na účet společnosti F AIR, spol. s r.o.
 • Certifikát si pojištěný vyzvedne na dispečinku F AIR, nebo dle dohody.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 

STANDARDNÍ - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI PILOTŮ
  Objednávka pojištění odpovědnosti pilotů
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ
 

Všeobecné podmínky pojištění VPP AVN