ZERO TO ATPLTECNAM P2010IR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)COMPLEX PILOT TRAININGCOMPLEX PILOT TRAININGPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCEIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)COMPLEX PILOT TRAININGPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCEZERO TO ATPL

Pilot lehkých letadel LAPL(A)

 

LICENCE NA LETOUNY JIŽ ZA 15 LETOVÝCH HODIN!

 

Letecká škola F AIR byla jako první v ČR schválena pro tento nový druh výcviku - Pilot lehkých letadel LAPL(A)


Získání licence Pilot lehkých letadel LAPL(A) (Light Aircraft Pilot Licese) je především pro ty piloty, kteří chtějí létat s více než dvoumístnými letouny a zároveň jej využívat nejen pro svou zábavu, ale i za účelem privátního nebo služebního cestování.

 

Licence LAPL(A) umožní jeho držiteli vykonávat funkci velícího pilota jakéhokoliv jednomotorového pístového letounu (SEP) pro neobchodní lety, do maximální certifikované vzletové hmotnosti 2.000 kg, při maximálním počtu 4 osob na palubě včetně velícího pilota a při letech za podmínek VMC. K této licenci si můžete pořídit nadstavbové kvalifikace jako například VFR NIGHT a rozšířit tak využití licence.

 

Zvláště zajímavá je tato licence pro piloty, kteří již vlastní průkaz způsobilosti pilota pro jinou kategorii letadla např. ULL(A), přičemž při splnění určitých podmínek muže mít úlevu až 50 % letové doby ze základní osnovy LAPL(A).

 

VSTUPNÍ POŽADAVKY

  • Minimální věk 16 let
  • Adept musí být držitelem platného zdravotního osvědčení minimálně LAPL

Lékařské osvědčení lze získat u oprávněných lékařů. Jedná se o placenou vstupní lékařskou prohlídku. Pokud nemáte závažné zdravotní problémy, lékař Vás uzná schopným a přidělí Vám zdravotní osvědčení. Na prohlídku je třeba se objednat předem.

 

VÝCVIKOVÝ PROGRAM

 

Po splnění vstupních požadavků je možno zahájit vlastní výcvikový kurz. Ten se sestává z teoretické výuky a praktického výcviku:

  • 40 hodin teoretická výuka s instruktorem na učebně
  • 30 hodin praktický výcvik (úleva pro držitele jiných licencí až 50 %)

Teoretická výuka

Před zahájením praktického létání musí žák získat teoretické základy zahrnující letecký zákon, všeobecné znalosti letadla, lidskou výkonnost, základy letu a komunikaci. V průběhu praktického výcviku probíhá další výuka teorie, která je zaměřena především na otázky letecké navigace, meteorologie a samozřejmě na přípravu před závěrečnou pilotní zkouškou. Teorie celkem trvá v průměru 8-10 dní, záleží na Vašich časových možnostech a samozřejmě čase, který věnujete samostudiu.

Praktický výcvik

Praktické létání obsahuje celkem 30 letových hodin. Během výcviku se naučíte bezpečně létat nejen na domácím letišti v Benešově, ale přistávat na jiná letiště, absolvujete přelet na vzdálenost min. 150 km s jedním přistáním s úplným zastavením jednom letišti, jiném než letiště vzletu a 6 hodin sólo letů pod dohledem leteckého instruktora. Na konci výcviku budete mít takové znalosti a schopnosti, že můžete létat i na řízená letiště, a pokud vládnete leteckou angličtinou, dokážete se s letadlem pohybovat i v zahraničí.

 

ZKOUŠKY

Teoretická zkouška

Žák může vykonat zkoušku z teoretických znalostí již v době trvání praktického výcviku. Tato zkouška se provádí formou písemných testů z devíti předmětů na Úřadě pro civilní letectví v Praze. Každý test musí být proveden s minimálně 75% úspěšností během 12 měsíců.

Praktická zkouška

Po úspěšném vykonání teoretické zkoušky a ukončení výcviku žák absolvuje praktickou zkoušku z letových dovedností v délce cca 1 hodiny letu. Ta se skládá z techniky pilotáže letadla a z navigačního traťového letu. Po složení zkoušky obdrží žák licenci Pilot lehkých letadel LAPL(A).

 

ZÁPOČTY Z PŘEDCHOZÍ PRAXE

 

Pro držitele platné licence na vrtulníky, ultralighty s pevnými křídly a aerodynamickým řízením ve všech třech osách, dále pro kluzáky, motorizované nebo motorové kluzáky, může být započítáno až 15 letových hodin do celkového počtu letových hodin základní osnovy k získání LAPL(A). Minimální počet hodin letového výcviku  tak může být těmto žákům snížen až na 9 hodin výcviku s instruktorem a 6 hodin sólo letů. Žadatelům, kteří jsou držiteli průkazu způsobilosti pilota pro jinou kategorii letadla, se započte praxe, na základě výsledků předvstupní letové zkoušky.

 

 

CENA KURZU

 

Pro cenovou kalkulaci nás prosíme kontaktujte na e-mailu training@f-air.cz. Děkujeme.

 

OBJEDNÁNÍ KURZU NEBO NEZÁVAZNÝ DOTAZ

 

F AIR TRAINING

nabídky a kalkulace výcviků

tel.: +420 725 502 551

e-mail: training@f-air.cz