PPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCEZERO TO ATPLIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)IR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)TECNAM P2010COMPLEX PILOT TRAININGPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCECOMPLEX PILOT TRAININGZERO TO ATPLCOMPLEX PILOT TRAINING

Lety podle přístrojů - IR(A) MEP

 

Cílem kurzu je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou k řízení letounů při letech IFR a za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů.

 

Jednotlivé úlohy, které bude žák ve výcviku provádět, jsou zaměřeny k naplnění cíle výcviku, tedy, aby byl žák schopen pilotovat vícemotorové letouny při letech IFR s minimální výškou rozhodnutí 200 ft.

 

VSTUPNÍ POŽADAVKY

  • Platná licence PPL (A) nebo CPL(A)
  • Držitel kvalifikace pro lety v noci (NIGHT) a platnou typovou kvalifikaci na MEP.
  • Před závěrečnou zkouškou dovednosti musí mít nalétáno minimálně 50 hodin přeletů jako velitel letadla (PIC CC)
  • Adept musí být držitelem platného zdravotního osvědčení I. nebo II. třídy s rozšířením o audiometrii.

VÝCVIKOVÝ PROGRAM

 

Po splnění vstupních požadavků je možno zahájit vlastní výcvikový kurz. Ten se sestává z teoretické výuky a praktického výcviku.

  • 200 hodin teoretická výuka
  • 55 hodin praktický výcvik

Teoretická výuka

Žadatel musí absolvovat schválený kurz teoretické výuky k IR(A) v rozsahu alespoň 200 hodin výuky (1 hodina = 60 minut výuky) nebo jako součást teoretického kurzu ATPL v délce 450 hodin ve schválené organizaci pro pozemní výuku – např. v naší škole. Všechny školy teorie nabízí i tzv. distanční typ výuky, kde je podstatná část absolvována formou samostudia.

Praktický výcvik

Kompletní pilotní výcvik zahrnuje 55 hodin létání, z toho 40 hodin na simulátoru FNPT II a 15 hodin na dvoumotorovém letounu. 

 

ZKOUŠKY

Teoretické zkoušky

Žák může vykonat zkoušku z teoretických znalostí již v době trvání praktického výcviku. Teoretická zkouška probíhá formou počítačových testů na Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) v češtině nebo angličtině. Testové otázky jsou koncipovány jako „multiple-choice“, tedy označení jedné ze 4 možných odpovědí

Praktické zkoušky

Praktická zkouška obsahuje traťový let s examinátorem v délce zhruba 1,5 hodiny. Před závěrečnou zkouškou dovednosti musí mít nalétáno minimálně 50 hodin přeletů jako velitel letadla (PIC CC).

 

ZÁPOČTY Z PŘEDCHOZÍ PRAXE

 

Držitelé CPL (A) absolvují praktický výcvik v délce 50 hodin (35 hodin simulátor FNPT II a 15 hodin dvoumotorový letoun), držitelům kvalifikace pro lety IFR na vrtulnících je započteno 10 hodin.

 

DVOUMOTOROVÉ LETOUNY URČENÉ K VÝCVIKU IR/MEP

 

 

Tecnam P2006T Piper PA-34 Seneca V.

 

CENA KURZU

 

Pro cenovou kalkulaci nás prosíme kontaktujte na e-mailu training@f-air.cz. Děkujeme.

 

OBJEDNÁNÍ KURZU NEBO NEZÁVAZNÝ DOTAZ

 

F AIR TRAINING

nabídky a kalkulace výcviků

tel.: +420 725 502 551

e-mail: training@f-air.cz